Аварийни ремонти

                                      electronen kasier                              avariini-remonti

Авариите възникват внезапно, като нанасят големи щети за много кратко време. В такива ситуации е наложително да има бърза и адекватна реакция, за да се ограничат пораженията. Услугата за организиране на ремонтни дейности по време на екстремни ситуации и аварии е предварително уточнена при сключване на договор с професионален домоуправител. Той съгласува с общото събрание на сградата списък от фирми, извършващи ремонтни дейности, които да се ангажират с отстраняване на проблемите при аварии. В такъв случай се получават отстъпки, които намаляват финансовата тежест за домакинствата.

В пакетните услуги, извършвани от професионален домоуправител влиза и опцията за действие при аварии – пожари, наводнения, повреди на ел. инсталация, асансьор, течове от покриви и т.н. Аварийните ситуации могат да възникнат както от външни фактори като природни бедствия, така и от човешка дейност или просто от износване на части от сградата. Средствата, необходими за отстраняване на повредите се събират с месечните вноски на обитателите на сградата или се плащат от предварително събран фонд, определен специално за извънредни ситуации.

В много сгради открай време се отстраняват повреди от нелегални майстори, които нямат фирма и не могат да издават документи. В много случаи дори живеещи в сградата хора, които имат някакви технически познания си позволяват да правят ремонти на електрическата инсталация и дори на асансьора, което е изключително опасно. Специално за асансьорите се прави абонамент за поддръжка от лицензирана фирми. Професионалният домоуправител съдейства и помага за подготвяне на документи за получаване на банкови заеми за скъпоструващи ремонти, за които не е възможно да се съберат пари веднага. Фирмите, които се ангажират с извършване на аварийни ремонти в сградата