Адвокат – правна помощ

При наемане на професионален домоуправител по някой от предложените ценови пакети, получавате адекватна юридическа подкрепа за всички ситуации, свързани със сградата. Основните правни проблеми на сградите обикновено са свързани с издаване на редица документи от общината или други институции. Нерядко има неуредици с незаконни реконструкции в някои от апартаментите, остъклени балкони и други. В някои случаи сдружението на собствениците се сблъсква с проблеми с хора от съседни сгради – шум, замърсяване, обсебване на части от пространството около сградата и други.

Правоспособен адвокат осигурява юридически съвети за всички казуси, възникващи при управлението на сградата. Правна помощ при търсене на съдебна отговорност срещу вандали и лица, които не заплащат дължимите месечни вноски за поддръжка. Съвети за оформяне на документацията, съдействие за отпускане на банкови заеми за ремонти и поддръжка. Консултации по ЗУТ и ЗУЕС.

Изготвяне на индивидуални проекти за управление на комплекси от затворен тип. Създаване на план за поддръжка на общите части и пространството между сградите, регулиране на пропускателен режим в комплекса. Съдействие за процедурите по организиране на общи събрания и изпълняване на решенията им. Съвети по отношение на наемане на персонал – чистачи, охрана и други, оформяне на договори.
С помощта на компетентен адвокат се оформят документи за кандидатстване по програми за енергийна ефективност, саниране и поддръжка на сградата. Адвокатът може да представлява сдружението на собствениците в съда при водене на дела, свързани със общата собственост.

Правни съвети са необходими и при юридическо оформяне на идеи за бъдещето на сградата, възникващи по време на общите събрания. В случаите, когато сдружението на собствениците има намерение да отдава общи части под наем или да предоставя рекламни площи, с цел да се набират средства за поддръжка на сградата, могат да получат съвети за реализацията на проектите си. Всичко е свързано с документи, разрешителни режими и други бюрократични спънки, които се решават по-лесно с квалифициран адвокат.