Електронен касиер от 2,00 лева на апартамент

Събиране на месечните сметки – това е най-трудната част от управлението на всяка сграда. С помощта на съвременни средства за разплащане се спира ходенето на домоуправителя по етажи и апартаменти и то нееднократно, за да може да се съберат дължимите суми. Сега, с навлизането на услугата “Професионален домоуправител” се ползват електронни средства за разплащане, които позволяват на живеещите в сградата сами да внасят своите средства по най-удобния за тях начин. Парите могат да внесат в общата сметка на сградата посредством различни онлайн разплащателни системи като EASYPAY, еРау, онлайн банкиране и  други електронни средства. По този начин хората могат да автоматизират плащането на сметките си, което им позволява да не ги забравят.

Електронен касиер се ползва за много дейности, свързани с поддръжката на общата етажна собственост:

  • Улеснено превеждане на месечни сметки за услуги като почистване, електричество, вода, абонамент за поддръжка на асансьор и други.
  • Прозрачност при разплащанията с фирми и външни доставчици на услуги, стриктна отчетност на всички приходи и разходи.
  • Събиране на сумите в обща банкова сметка, което позволява бърз и лесен контрол върху приходите и разходите. Чрез електронното разплащане всеки може да внася своите месечни сметки дори и по време на път или отсъствие от страната.
  • Улеснено събиране на допълнителни вноски за аварийни ремонти. Създаване и спазване на план, приет от общото събрание.
  • Създаване на извънредна обща каса, в която да се събират суми за аварийни и неочаквани ситуации. Използване на сумите по предназначение със съгласието на общото събрание на съсобствениците.

Финансовото управление на всяка сграда е ангажимент на домоуправителя и общото събрание. Чрез електронен касиер се гарантира коректното водене на приходите и разходите, а баланса на общата банкова сметка е достъпен за преглед по всяко време. Възможно е и разсрочено плащане на сметките, което позволява на домакинствата да плануват по-добре бюджета си.