Критични точки при управлението на жилищни сгради

Критични точки при управлението на жилищни сгради

Живеещите в общи сгради отдавна са наясно, че имат задължения към поддръжката на общите части от сградата. Въпреки това много често възникват спорни положения, които стигат дори до съда. Един от въпросите, които стоят пред всеки професионален домоуправител е казуса с асансьора. Това е конфликтна точка за всяка една сграда, тъй като поддръжката на асансьорите задължително се извършва от оторизирани фирми, а ремонтите и абонаментите не са евтини.

Обикновено обитаващите първите етажи категорично отказват да плащат за поддръжка на асансьора. В повечето блокове и жилищни кооперации те наистина са освободени от заплащане на консумативи и поддръжка на ежедневната експлоатация. Те обаче не са освободени от капиталните ремонти на съоръжението, тъй като още от момента, в който са закупили жилището си, стойността на асансьора е била включена в него. Мнението на компетентния професионален домоуправител, потвърдено от съдебни прецеденти е, че асансьорът е екстра, която повишава пазарната стойност на сградата и в частност жилището на всеки един от обитателите и. Затова всички имат задължения към неговата поддръжка, особено по отношение на безопасността.

Подобни правила важат за всички останали части на сградите. Може първите етажи да не страдат от течовете на покрива, но реално те са съсобственици на същия този покрив заедно с другите си съседи и са длъжни за плащат солидарно с тях за неговите ремонти. По същия начин живеещите на високите етажи са задължени да реагират при аварии в мазетата, където обикновено се запушва канализацията и създава водопроводни проблеми на първите етажи. Често срещаната позиция, че щом една авария е далече и не засяга конкретен апартамент, собственика му не е длъжен да дава пари за отстраняването и, е крайно погрешна. Всеки професионален домоуправител насочва усилията си към най-належащите проблеми, като организира ремонтните действия и разпределя разходите между всички живеещи в сградата.

Пространството около жилищните сгради често се оказва причина за спорове най-вече заради паркираните коли и незаконни постройки. Много собственици на апартаменти без ничие разрешение си построяват гараж и го ползват с години, като по този начин пречат на останалите, които не могат да използват парцела, въпреки че имат право. По подобен начин се случва и навлизане в парцела на сградата от лица, живеещи в съседство. Съдебни спорове от подобен тип се разрешават с дълги битки в съда, на които се явява оторизиран професионален домоуправител или друго лице, упълномощено от общото събрание на сградата.

По отношение на имуществените спорове в сградите казусите са безбройни, много разнообразни и често така заплетени, че опитни юристи с месеци не могат да извоюват правото на клиентите си. Много фирми, които предлагат услугата професионален домоуправител предоставят квалифициран юридическа подкрепа. Това спестява много пари и воденето на дела срещу некоректни съседи се улеснява значително. Най-добрият вариант е когато съседите са единодушни по въпросите, касаещи поддръжката на сградата, без да влизат в безкрайни спорове, стигащи до съд.